Δημήτρης Κατσαγάνης
Με το "οξυγόνο" του κουμπαρά του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και του κρατικού προϋπολογισμού επιβιώνει ο ΟΑΕΕ ήδη από τις αρχές του τρέχοντος μηνός.Και αυτό γιατί το ασφαλιστικό ταμείο των επαγγελματιών κατέβαλε τον Σεπτέμβριο συντάξεις χάρη στην έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. ευρώ που έλαβε από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης, οι συντάξεις